Renovering

Stadig økende fyrings- og energikostnader gjør at man må undersøke tilstanden på eksisterende bygninger, bygging av boliger og andre bygninger tok i mange år lite hensyn til varmeisolasjon. For å redusere energiforbruket er det nødvendig å sørge for at alle bygninger har god isolasjon og dessuten benytte moderne, effektive oppvarmingssystemer.Renovering omfatter bygging og montering av komplekse elementer, og har som mål å bedre den eksisterende bygningens fysiske, mekaniske, estetiske og andre egenskaper for blant annet å oppnå bedre energieffektivitet.

Renoveringsarbeidet ved oppdatering av bygninger, interiør, eksteriør, isolasjon og andre ting etter kundens ønsker kan omfatte betydelig arbeid for å bedre eksisterende bygningers egenskaper.