Renovering

Stadig økende fyrings- og energikostnader gjør at man må undersøke tilstanden på eksisterende bygninger, bygging av boliger og andre bygninger tok i mange år lite hensyn til varmeisolasjon. For å redusere energiforbruket er det nødvendig å sørge for at alle bygninger har god isolasjon og dessuten benytte moderne, effektive oppvarmingssystemer. Vi bruker alle tilgjengelige kunnskaper og kan levere alle byggearbeider som er nødvendig for å bedre energieffektiviteten i bygninger, også ved renovering av eksisterende bygninger.

Renovering omfatter bygging og montering av komplekse elementer, og har som mål å bedre den eksisterende bygningens fysiske, mekaniske, estetiske og andre egenskaper for blant annet å oppnå bedre energieffektivitet. Renoveringsarbeidet ved oppdatering av bygninger, interiør, eksteriør, isolasjon og andre ting etter kundens ønsker kan omfatte betydelig arbeid for å bedre eksisterende bygningers egenskaper. Renovering – denne fornyelsen og moderniseringen av bygningen og boligmiljøet utvikler nye kvaliteter. Taktekking, vinduer, dører, balkonger, fasader – alt dette kan oppdateres eller isoleres. Og etterbehandlingsarbeider, elektriske installasjonsarbeider, vannforsyning og avløp og så videre kan vi utføre til rett tid og med avtalt kvalitet.