Steinlegging

Anleggsgartneri. Vi bygger, drifter og vedlikeholder uteområder. Utforming av utearealer og beplantning er tidkrevende. Vi tilbyr ulike tjenester innen anleggsgartner-bransjen: Beplantning: plenlegging, blomsterhager, prydtrær og busker Steinhager Dryppvanningsanlegg Dreneringsanlegg Steinmurer, kantstein Steinstier, brulegning Legging av betong- og klinkerblokker Legging av fortau Inngjerding Montering av tre- og stålkonstruksjoner Benker, lysthus, broer, terrasser, osv. Levering av bygg- og anleggsavfall til avfallsanlegg